Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kapp Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Kapp legesenter er ett 3-legesenter.

Telefon: 61147000

Ved øyeblikkelig hjelp ring: 61169401

Vi har åpent fra 08:00  - 15:00. Telefonen er stengt mellom 12:00 og 13:00

Fredager åpner vi kl 09:00 pga møte. 

Dr Jan Cornelis Walig jobber mandag, tirsdag (etter lunsj),onsdag, torsdag og fredag. 

Dr Inese Riekstina er tilbake her den 17.02.2020. Hun jobber mandag, tirsdag, onsdag (etter lunsj), torsdag og fredag. Dr Lyslo og Dr Walig er vikarer fram til Dr Riekstina er tilbake.

Fra 03.02.20 skal Dr Ida Marie Ringerud ut i spesialiståret sitt. Dr Kristin Lyslo skal være vikar på hennes hjemmel fram til hun er tilbake.

Dr Lyslo er tilstede mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Fra 1 mars 2014 begynte vi med time på dagen. Ta kontakt pr. telefon eller send SMS på 2097 før kl 10:00 og du vil få tildelt en time samme dag hvis legen din er tilstede den dagen. Vi gjør oppmerksom på at disse timene er på 15 min. De er ikke beregnet på saker som tar lang tid.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Hjerte - telefon i Østre Toten kommune

25. mars 2020

Bakgrunn Stengte barnehager og skoler utgjør en endret hverdag for barn, unge og foreldre i Østre Toten kommune. Dette betyr endring av det forutsigbare i hverdagen. Barnehage og skole, med de voksne som jobber der er en viktig arena for sosial omgang med jevnaldrende og betydningsfulle trygge voksenpersoner. Når store endringer skjer raskt og uforberedt i både barn, ungdom og voksnes liv, kan det dukke opp spørsmål, bekymringer eller et ønske om å snakke med noen. Dette gjelder også barn og unge som er pårørende til fysisk og psykisk syke voksne. Hva er telefonen Hjertetelefonen i Østre Toten kommune opprettes etter idè og inspirasjon fra Ekeberg skole i Oslo kommune. Hjertetelefonen er et lavterskel tilbud for barn, ungdom og deres foreldre i Østre Toten kommune. De som ønsker eller trenger noen å snakke med, trenger veiledning i å håndtere en ny eller utfordrende hverdagssituasjon eller har en hverdag hvor de ikke har det bra. Hit kan man ringe om hva som helst. Telefonen skal være et supplement til den jevnlige kontakten som lærerene har med sine elever. Gjennom telefonen håper vi at de barna og ungdommene som ikke har det bra i hverdagen, uansett årsak, tar kontakt. Organisering av telefonen Ansvaret for hjertetelefonen er hos Helsestasjonstjenesten. Tar du kontakt på telefon vil du møte ansatte som er vant til å snakke med barn og ungdom om deres tanker og bekymringer, og veilede foreldre. Det vil til enhver tid være 2 som kan besvare telefonen. Dersom det er behov for videre samtaler eller oppfølging, vil den veilederen som besvarer telefonen hjelpe til med å organisere dette. De som besvarer telefonen har taushetsplikt. Mandag – fredag kl 09 – 1530 Tlf: 476 53 157 Utenom telefonens åpningstid; https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/hjertetelefon.10697.aspx

Hjerte- telefon i Østre Toten Kommune HEI ALLE BARN OG UNGDOM

25. mars 2020

Hei alle barn og ungdom i Østre Toten kommune! Skolen er stengt og det er ikke ferie. Det er mange av oss som synes dette er vanskelige dager. Da er det godt å ha noen å snakke med om tankene sine. ønsker du å snakke med noen om ting du tenker på eller opplever, kan du ringe - telefonen i Østre Toten kommune. Du kan snakke om hva du vil. De som svarer vil høre på det du sier og prøve å hjelpe deg. De er voksne som er vant til å snakke med barn og ungdom om deres tanker og bekymringer. De har taushetsplikt Telefonens åpningstid; 09 – 1530, hver ukedag Du kan også chatte med en voksen her: https://korspaahalsen.rodekors.no/ eller ringe alarmtelefonen for Barn og unge; 116 111

PUBLIKUMSTELEFON

13. mars 2020

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PUBLIKUMSTELEFON FOR KORONAHENVENDELSER ER: 61158911

Telefonen har åpningstid på hverdager mellom klokka 09:00 - 15:00. Lørdasg og søndag 10:00 - 14:00

INFORMASJON OM KORONAVIRUS

12. mars 2020

Dersom du kan være smittet ELLER er i karantene/risiko for smitteELLER har luftveissymptomer:

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET

- Ringe oss på telefon 61147000. Dersom du ikke får tak i oss pga stor      pågang, forsøk igjen litt senere.

- Ved mistanke om akutt, alvorlig sykdom ring legevakt på 116117

- Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring 113

Du finner oppdatert informasjon og konkrete råd om koronavirus på fhi.no og HelseNorge.no. Dersom du ikke finner svar på viktige spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

OBS KORONAVIRUS - BEKYMRINGSMELDING

6. mars 2020

DET BES INSTENDIG OM AT DET IKKE RINGES TIL 116 117 ANGÅENDE KORONAVIRUS. DETTE VURDERES SOM ALVORLIG FOR HÅNDTERING AV HENDVENDELSER OM ALVORLIG SYKDOM ELLER SKADE.

DU FINNER INFORMASJON OG KONKRETE RÅD OM KORONAVIRUS PÅ FHI.NO OG HELSENORGE.

DERSOM DU IKKE FINNER SVAR PÅ DET DU LURER PÅ KAN DU RINGE: 81555015

dERSOM DU TROR DU ER SMITTET, RING FASTLEGEN DIN 61147000

CORONAVIRUS

28. februar 2020

Ved mistanke om Coronavirus skal dere IKKE MØTE OPP PÅ LEGEKONTORET. 

Dere må ringe til legekontoret i åpningtid eller ringe legevakt etter legekontorets stengetider. 

FØLG MED PÅ RÅD FRA NASJONALE MYNDIGHETER

Februar 2020

8. januar 2020

Dr Inese Riekstina er tilbake på Kapp Legesenter fra den 17.02.20. Hun er tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag hele dagen. Onsdager er hun tilstede etter lunsj.

Dr Kristin Lyslo er vikar på Dr Ringerud sin liste fra 06.02.20 og 1 år framover. 

OBS OBS OBS FRA UKE 11 2019

26. februar 2019

Fra uke 11 2019 vil det bli bytting på arbeidsdager for leger ved Kapp Legesenter. 

Dr Walig jobber alle dager bortsett fra tirsdager.

Dr Riekstina jobber jobber alledager bortsett fra onsdag formiddag.

Dr Ringerud er ute i 1 års permisjon pga spesialiståret.

Dr Lyslo (vikar får Dr Ringerud) er ikke tilstede torsdager.

Dette pga kommunale oppgaver.

Time på dagen og blodprøver

5. april 2018

Vi gjør oppmerksom på at timene som du kan bestille på dagen er på 15 minutter. De timene er ikke beregnet på samtaler eller ting som du vet kan ta tid. Da må du bestille time på formiddagene.

Vi tar ikke blodprøver etter kl 14:00 

Hvis stengt legesenter

17. oktober 2013

Hvis det er stengt på Kapp legesenter så ta kontakt med Skreia legesenter tlf  61165180 eller Lena legesenter tlf 61141682 ved øyeblikkelig hjelp.  

ÅPNINGSTIDER PÅ KAPP LEGESENTER

5. september 2012

  

Mand  Kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08.30   Tlf stenger kl 15:00

Tirsd   kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08:30   Tlf stenger kl 15:00

Onsd   kl. 08.00-15.00   Tlf. åpner kl. 08.30   Tlf stenger kl 15:00

Torsd  kl. 08.00-15.00   Tlf .åpner kl. 08:30   Tlf stenger kl 15:00

Fred    kl. 09.00-15.00   Tlf. åpner kl. 09:00   Tlf stenger kl 15:00

 

Tlf. er aller dager stengt mellom kl 12.00 og 13.00, ved ø.hj. kan du da ringe 61169401

Time på dagen

5. september 2012

På Kapp Legesenter har vi time på dagen. Du må enten ringe eller sende SMS før kl 10:00 for at du kan få time på samme dag forutsett at legen din jobber dennne dagen. I utgangspunktet gjelder dette timene etter lunsj.

Ved noen tilfeller har legen dessverre ikke timer etter lunsj pga møter.

Ved øyeblikkelig hjelp vil du få time hos en annen lege.