Har du spørsmål ang. Korona? Send mail til: korona@ostre-toten.kommune.no eller ring FHI: 815 55 015.

 Østre Toten kommunes koronateam bestående av personell fra ulike fag- og kompetanseområder har opprettet korona@ostre-toten.kommune.no. Vår målsetting er å gi deg svar innen 24 timer (med unntak av helgedager og helligdager).

HUSK:

Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg til ansiktet.

Krisestab

Østre Toten kommune satte krisestab 9. mars i forbindelse med koronaviruset.

Kommunen er i beredskap for å takle fremtidige utfordringer og for å forhindre smitte. Krisestaben vil ha møter etter behov, for å sikre koordinering og være i forkant av hendelsene.